PIĘKNO RODZI SIĘ Z MIŁOŚCI

Ulotka WGiSR

Ulotka WGiSR

Powoli moja prywatna przygoda z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW kończy się, ale z tej okazji mogę wspomnieć swoją ulotkę dla Zakładu Geoekologii…